L O G I S T I C E V E X

Import towarów z Niemiec

Dzięki codziennemu połączeniu Niemcy – Polska, Logistic-Evex zapewnia płynny transport ładunków. Towary przewożone są ciężarówkami o największej ładowności do 120m3 oraz busami o dmc do 3,5t.

By