L O G I S T I C E V E X
Prezez Zarządu, CEO

Szymon Izydorczyk

Prezes Zarządu Spółki, osoba decyzyjna w Logistic-Evex.