Evex Logistic

Prezez Zarządu, CEO

Szymon Izydorczyk

Prezes Zarządu Spółki, osoba decyzyjna w Logistic-Evex.