Firma transportowa Logistic-Evex

Z dniem 1 lipca 2024 roku wprowadzone zostają sezonowe zakazy ruchu ciężarowego, które będą obowiązywać na terenie całej Polski w okresie letnim. Ograniczenia te, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego w czasie wzmożonego natężenia ruchu turystycznego, będą dotyczyć wybranych dni tygodnia, tj. piątków, sobót oraz niedziel.

Harmonogram ograniczeń

Zakazy będą obowiązywać według następującego harmonogramu:

  1. Piątki: od godziny 18:00 do 22:00
  2. Soboty: od godziny 8:00 do 14:00
  3. Niedziele: od godziny 8:00 do 22:00

Zakazy dotyczą pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, z wyjątkiem pojazdów przewożących szybko psujące się towary, leki oraz środki medyczne.

Wpływ na branżę transportową

Wprowadzenie wakacyjnych zakazów ruchu ciężarowego stanowi wyzwanie dla branży transportowej, która musi dostosować swoje harmonogramy do nowych ograniczeń. Przewoźnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na planowanie tras i terminów dostaw, aby zminimalizować wpływ zakazów na realizację zleceń.

Zalecenia dla przewoźników

  1. Planowanie tras: Dokładne planowanie tras przejazdu w taki sposób, aby unikać okresów objętych zakazami.
  2. Alternatywne trasy: W miarę możliwości korzystanie z alternatywnych tras, które nie są objęte zakazami ruchu ciężarowego.
  3. Konsultacje z klientami: Wczesne informowanie klientów o możliwych opóźnieniach oraz wspólne ustalanie nowych terminów dostaw.
  4. Monitorowanie sytuacji: Śledzenie komunikatów dotyczących zmian w przepisach oraz ewentualnych wyjątków od zakazów.

Podsumowanie

Sezonowe zakazy ruchu ciężarowego wprowadzone w okresie letnim mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących w czasie wzmożonego ruchu turystycznego. Przewoźnicy powinni odpowiednio przygotować się do tych ograniczeń, aby zminimalizować ich wpływ na działalność operacyjną. Dostosowanie harmonogramów i trasy przejazdu może przyczynić się do płynniejszej realizacji zleceń, mimo wprowadzonych zakazów.