L O G I S T I C E V E X
Billing Manager

Nikola Arent

Mimo młodego wieku niezwykle systematyczna i operatywna