L O G I S T I C E V E X
Operations Manager

Monika Pielak

Niezwykle operatywna, operująca płynnie czterema językami.